Privacyverklaring

Privacyverklaring

IDEA Webdesign, gevestigd aan Nieuwe Markt 65h, 4701 AD Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens:

 • Website: idea.nl
 • Adres: Nieuwe Markt 65h, 4701 AD Roosendaal
 • Tel: 
 • E-mail: info@idea.nl
 • KVK: 86080350

Persoonsgegevens die wij verwerken

IDEA Webdesign. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LinkedIn profiel
 • CV
 • Informatie over de eigenschappen van het apparaat dat je gebruikt om de website mee te bezoeken, zoals type
  webbrowser, besturingssysteem, en IP-adres
 • Gegeven met betrekking tot uw bezoek aan onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@idea.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IDEA Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je websitebezoek te verbeteren
 • Informatie over Idea Webdesign naar je toe sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn.
  Dit kan zijn per post, e-mail of andere middelen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, als ook over wijzigingen in onze
  servicevoorwaarden, privacy- en cookiebeleid of andere wettelijke overeenkomsten
 • Idea Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
  nodig hebben voor onze belastingaangifte

Verwerken van een sollicitatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer automatisch een beslissing wordt gemaakt op basis van persoonsgegevens zonder tussenkomst van een echt
persoon is er sprake van automatische besluitvorming. Idea Webdesign maakt gebruik van marketing automation
software om het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te
beheren. Idea Webdesign kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte
advertenties en/of het toesturen van e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IDEA Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is
bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Idea Webdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Idea Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Idea Webdesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Idea
Webdesign gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden
en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners
voor social media, adverteren en analyse. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we over het gebruik
van de cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen van de cookies. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer gedetailleerde informatie over het
beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan je vinden in onze cookieverklaring.

Zie voor een toelichting over het gebruik van cookies:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Idea Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@idea.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Idea Webdesign wil je er tevens op
wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Idea Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@idea.nl.